Stichting Talent Support
ANBI gegevens

Talent Support is een kleine stichting, vanuit particulier initiatief opgezet met een ideële doestelling. Zij biedt financiële ondersteuning bij studie en opleiding aan mensen die een verandering in hun levensloop willen aanbrengen, die daar zeer gepassioneerd over zijn, ouder dan dertig jaar en geen eigen middelen hebben om dit te betalen.

Download jrrk_2017_stichting_talens_support_was_getekend.pdf