Stichting Talent Support
je talent serieus nemen, je droom volgen.


Elk individu heeft talenten. Het lukt niet altijd die talenten van jongs af aan te ontwikkelen. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen dat op latere leeftijd alsnog te gaan doen. Soms is de financiële situatie een belemmering. 

Talent Support kan je daarbij helpen.

Helaas kunnen wij als gevolg van een heroriëntatie binnen de stichting geen aanvragen in ontvangst nemen en of toezeggingen doen.