Stichting Talent Support
wederkerigheid

Deze gedachte is gebaseerd op een traditie waarin de meest getalenteerde uit een gezin gesteund wordt door de hele familie om zijn talenten te ontplooien. Op zijn of haar beurt heeft deze persoon dan de verplichting om later, indien mogelijk, de familie te ondersteunen.

Talent Support vindt het belangrijk dat kandidaten deze gedachte ondersteunen. Zoals de stichting jou ondersteunt om je wensen te verwezenlijken, zo vind jij het vanzelfsprekend dat je dat ook voor anderen mogelijk maakt wanneer je daartoe in de gelegenheid bent. In het geval van Talent Support wordt dit bereikt door het terugbetalen van de renteloze leningen. Terugbetaling gebeurt altijd in overleg en naar draagkracht.