Stichting Talent Support
voor wie en wat

Talent Support is een kleine stichting met een budget van 25.000 euro per jaar.

De Stichting wil financiële ondersteuning bieden bij studie en opleiding aan mensen die:

  • Ouder zijn dan dertig jaar.
  • Blijk geven van passie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen.
  • Geen andere mogelijkheid hebben om dit te betalen.

Reguliere studievervolgtrajecten komen niet in aanmerking.

Buitenlandse studenten die tijdelijk in Nederland studeren komen evenmin in aanmerking.

In principe ondersteunen wij geen opleidingen in het buitenland.

  • De steun wordt verleend in de vorm van een renteloze lening.
  • De maximale bijdrage per jaar is 5.000 euro.